Thoai hoa khop vai

DẤU HIỆU CỦA BỆNH THOÁI HÓA KHỚP VAI

Khớp vai cũng là một khớp quan trọng trong cơ thể, là khớp được sử dụng nhiều trong suốt cuộc đời. Chính vì vậy đây cũng là khớp dễ mắc các bệnh như viêm, rách, đứt chóp xoay ở khớp vai. Cấu tạo của khớp vai: Khớp vai gồm 5 khớp nhỏ: Khớp vai chính, […]

Đọc chi tiết